Plaman

Posted Date:27 January 2022
Brief:

2018.03  Plaman The Begin
ฤดูใหม่ของชีวิต เพื่อนใกล้ชิดหลายคนได้ทราบแล้ว ว่าเดือน เม.ย. นี้ผมจะออกจากบริษัทเดิม มาสร้าง kinddog หรือบริษัทหมาใจดี ทำงานออกแบบตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ ก็มีคนก็เป็นห่วงเป็นใย แนะนำงานให้ตั้งแต่บริษัทยังไม่เป็นรูปเป็นร่างซึ่งผมซาบซึ้งในน้ำใจทุกคนในยามที่ชีวิตต้องตั้งหลักใหม่ และถึงคราวภรรยาผมเองเช่นกัน ได้เริ่มสร้างสิ่งใหม่มาช่วยอีกแรง.
 
เก๋ ภรรยาผมอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารส่งออกมากว่า 20 ปี  Plaman เริ่มจากปลาที่ครอบครัวเราสั่งปลาอร่อย ๆ มาทานเอง แล้วแบ่งปันกันเพื่อน ๆ  พอแบ่งไปบ่อยเข้า ก็มีเพื่อนของสั่งด้วยมากขึ้นเรื่อย ๆ จนวันนี้เกิดเป็นกิจการเล็ก ๆ โดยเก๋และเพื่อนมัธยมที่สนิทกันช่วยกันทำ ส่วนผมแค่ดูกับกิน ลูกค้าเลยไม่ต้องกลัวสินค้าไม่สด เพราะพอปลาเริ่มเก่าเก๋จะรีบเอามาทำอาหารให้ผมกับกระวานกิน
 
พุธ 21 มี.ค. 2561 Plaman เปิดตัว page วันแรก ก็มีเพื่อน ๆ โรงเรียน หลายคนช่วยอุดหนุนเข้ามา เห็นเก๋ยุ่ง แต่ก็มีความสุขกับการ pack ปลาส่ง ก็เป็นกำลังใจ เพราะนี่เป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนของจริง เก๋ pack เอง ประสานงาน และถ้าลูกค้าอยู่ใกล้ก็ไปส่งเอง บางทีค่าส่งยังจะแพงกว่าค่าปลาด้วยซ้ำ แต่เราไม่คิดแบบนั้น เราเชื่อว่ากิจการนี้จะอยู่ได้จากการสนับสนุนจากคนใกล้ ๆ ตัวที่เรารู้จักก่อน ลูกค้าเกือบหมดคือเพื่อนที่เรารู้จัก บางคนสนิทมากต่อราคามาก เก๋ก็แถมขนมให้แทน ก็ทำให้เราได้กลับมาคุยสนุกกับเพื่อนเก่า ๆ อีกครั้ง ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าคือสิ่งที่เราอยากทำ ผมไม่ได้ตั้ง post นี้เป็น public เพราะอยากเห็นภรรยาค่อย ๆ ทำเล็ก ๆ เท่าที่ไหว
บริษัทออกแบบใหม่ของผมเองยังไม่เป็นรูปร่างชัดเจนแ ต่วันนี้ช่วยภรรยาขายปลาก่อน เก๋ไม่ให้ post ใน page เพราะกลัวคนจะคิดว่าเป็นปลาสำหรับหมา ไม่รู้เหมือนกันว่านี่เป็ยกาOKรช่วยหรือทำให้ยิ่งยุ่งต้องมาแก้ภาพลักษณ์

ฤดูใหม่ของชีวิต เพื่อนใกล้ชิดหลายคนได้ทราบแล้ว ว่าเดือน เม.ย. นี้ผมจะออกจากบริษัทเดิม มาสร้าง kinddog หรือบริษัทหมาใจดี ทำงานออกแบบตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ ก็มีคนก็เป็นห่วงเป็นใย แนะนำงานให้ตั้งแต่บริษัทยังไม่เป็นรูปเป็นร่างซึ่งผมซาบซึ้งในน้ำใจทุกคนในยามที่ชีวิตต้องตั้งหลักใหม่ และถึงคราวภรรยาผมเองเช่นกัน ได้เริ่มสร้างสิ่งใหม่มาช่วยอีกแรง.
 
เก๋ ภรรยาผมอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารส่งออกมากว่า 20 ปี  Plaman เริ่มจากปลาที่ครอบครัวเราสั่งปลาอร่อย ๆ มาทานเอง แล้วแบ่งปันกันเพื่อน ๆ  พอแบ่งไปบ่อยเข้า ก็มีเพื่อนของสั่งด้วยมากขึ้นเรื่อย ๆ จนวันนี้เกิดเป็นกิจการเล็ก ๆ โดยเก๋และเพื่อนมัธยมที่สนิทกันช่วยกันทำ ส่วนผมแค่ดูกับกิน ลูกค้าเลยไม่ต้องกลัวสินค้าไม่สด เพราะพอปลาเริ่มเก่าเก๋จะรีบเอามาทำอาหารให้ผมกับกระวานกิน
 
พุธ 21 มี.ค. 2561 Plaman เปิดตัว page วันแรก ก็มีเพื่อน ๆ โรงเรียน หลายคนช่วยอุดหนุนเข้ามา เห็นเก๋ยุ่ง แต่ก็มีความสุขกับการ pack ปลาส่ง ก็เป็นกำลังใจ เพราะนี่เป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนของจริง เก๋ pack เอง ประสานงาน และถ้าลูกค้าอยู่ใกล้ก็ไปส่งเอง บางทีค่าส่งยังจะแพงกว่าค่าปลาด้วยซ้ำ แต่เราไม่คิดแบบนั้น เราเชื่อว่ากิจการนี้จะอยู่ได้จากการสนับสนุนจากคนใกล้ ๆ ตัวที่เรารู้จักก่อน ลูกค้าเกือบหมดคือเพื่อนที่เรารู้จัก บางคนสนิทมากต่อราคามาก เก๋ก็แถมขนมให้แทน ก็ทำให้เราได้กลับมาคุยสนุกกับเพื่อนเก่า ๆ อีกครั้ง ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าคือสิ่งที่เราอยากทำ ผมไม่ได้ตั้ง post นี้เป็น public เพราะอยากเห็นภรรยาค่อย ๆ ทำเล็ก ๆ เท่าที่ไหว
บริษัทออกแบบใหม่ของผมเองยังไม่เป็นรูปร่างชัดเจนแ ต่วันนี้ช่วยภรรยาขายปลาก่อน เก๋ไม่ให้ post ใน page เพราะกลัวคนจะคิดว่าเป็นปลาสำหรับหมา ไม่รู้เหมือนกันว่านี่เป็ยการช่วยหรือทำให้ยิ่งยุ่งต้องมาแก้ภาพลักษณ์