2nd anniversary

Posted Date:27 January 2022
Brief:

ครบรอบ 2 ปีของไคด์ด็อก ทีมงานเล็ก ๆ ของเรากระจายตัวไปทำงานตามที่ต่าง ๆ 
- BBL MDCU นำเสนองานร่วมกับบริษัทเพื่อนเหลียง Atelier of Architects ที่คณะแพทยฯจุฬา 
เป็นความสุขที่มีอาจารย์เลอสมและอาจารย์แม้ว มาเป็นกรรมการช่วยตรวจแบบ ให้ได้นึกถึงสมัยเรียนปีหนึ่ง
- ทีม 2 แยกไปถ่ายภาพอาจารย์เพื่อทำหุ้นจำลอง 3D print ให้หอประวัติคณะแพทยฯ จุฬาฯ
- ทีม Ekous และโอ๋แยกไป site งาน 

ปี 2 ของเราเป็นจุดที่ทำให้เราเห็นทิศทางชัดเจนขึ้นว่าเราจะเส้นทางทำงานอย่างไร 
อะไรที่จะเน้นและอะไรที่จะไม่ทำจากเราผ่านวิกฤตมา 2 - 3 ครั้ง 
และแม้ว่าช่วงนี้จะมีกระแสไวรัส Covid19 แต่เรายังมีงานให้ทำไม่ขาดมือ
แค่โฟกัสสิ่งที่มี แล้วเดินหน้าต่อไป 

พุธที่ 4 มีนาคม 2563