Ford Motor Thailand

Posted Date:23 June 2021
Brief:

เป็นความภูมิใจของเราที่มีโอกาสได้เป็น vendor ของบริษัทระดับโลก อย่าง Ford Motor 
วันนี้เป็นเริ่มต้นทำงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย