Ekous @ Vintage Studio

Posted Date:22 September 2021
Brief:

Ekous Thailand ร่วมกับ Vintage Studio เพื่อตอบสนองความต้องการของมืออาชีพในอุตหสหกรรมห้องบันทึกเสียง
ตั้งแต่เครื่องมืออุปกรณืบันทึกเสียง สาย ลำโพง และไมโครโฟน จนมาถึงการออกแบบห้องด้วยวัสดุซับเสียง Ekous
ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพในการฟังและสร้างความสวยงาม