30th Anniversary of Chulalongkorn University Memorial Hall

Client:Chulalongkorn University Memorial Hall
Brief:

นิทรรศการ สามทศวรรษ วิชญทัศน์หอประวัติจุฬา 26 มี.ค. 2561 ครบรอบ 30 ปี แห่งการจัดตั้งหอประวัติจุฬาฯ 26 พ.ค. 2561 ครบรอบ 85 ปี แห่งการเปิดตึกจักรพงษ์ นำเสนอความงามที่มีอยู่ดั้งเดิมของอาคารอนุรักษณ์แห่งนี้ ที่เคยเป็นสโมสรนิสิตแห่งแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนำห้องประชุมเดิมที่ถูกใช้เป็นห้องเก็บของกลับมา และปรับนิทรรศการเป็นแนวรอบ เพื่อให้ผู้ชมได้มีสัมผัสพื้นที่โถงที่โล่งที่เคยถูกใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในอดีต

Services rendered:
  • Exhibition design and build