โครงแขวน จากฝ้าเพดาน

Posted Date:28 กรกฎาคม 2565
Brief:

ตัวอย่างโครง Truss และรอกมอเตอร์ สำหรับแขวนไฟ

Credit: T Lighting