สกรู, น็อต ฟิตติ้งเพื่อใช้ประกอบชิ้นส่วน

Posted Date:14 มิถุนายน 2565
Brief:

ตัวอย่างอุปกรณ์ สกรู น็อต ที่ใช้ในงาน

images source
หมวด_B_อุปกรณ์น็อคดาวน์_compressed.pdf (makewebeasy.net)