ห้องโทรศัทพ์ ห้องทำงานเก็บเสียง

ห้องโทรศัทพ์ ห้องทำงานเก็บเสียง

Brand: Ekous

ห้องโทรศัพท์ ประชุม online เก็บเสียง

รายละเอึยด
- เดินท่องานระบบไม่ให้มีเสียงรอดระหว่างห้องข้าง ๆ 
- ฉนวนกันเสียงวางบานฝ้า
- ผนังยิปซั่มชนถึงท้องฝ้าเพดานชั้นบน 12+12 มม. 2 ด้าน ตรงกลางใส่ฉนวนกันเสียง
- กรุ Ekous ผนังซับเสียงด้านใน ลดเสียงก้อง เสียงสะท้อน
- ประตูกระจกพร้อมขอบอลูมิเนียม มีสักกะหลาดกันเสียงรอบบานทั้ง 4 ด้าน