kinddog

บริการออกแบบและรับผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามความต้องการ ตั้งแต่แบบง่าย ๆ จนถึงงานที่ซับซ้อนหรือมีกลไก เช่น เฟอร์นิเจอร์ห้องบันทึกเสียง เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ประกอบกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ
หรือถ้าลูกค้ามีแบบมาให้เราทำรายละเอียดต่อเพื่อผลิตก็สามารถหารือกับเราได้  

kinddog Products